Director: Lê Trung Đức

DP: Vinh Vũ

Sounddesign: Hà Nguyễn, Vinh Vu

Subtitle: Hương Giang Ngô

Talents: Kinh Hoàng Đức Độ @Hanoitattoodortmund